XABA

دوره 61 (پنجشنبه) 1400/4/3

? دریافت گواهی معافیت تحصیلی چگونه است؟ { آپدیت 1400 …

25/04/2021 · بنابراین در این دوره ی دو ساله اجازه ی ادامه تحصیل و ورود به دانشگاه به آنان داده نمی شود. اما این افراد برای ادامه تحصیل و کسب مدارج بالای علمی چه مراحلی را باید طی کنند. … پنجشنبه 1400/4/3.

کاردانی پیوسته علمی کاربردی مربی کودک

پذیرفته شدن در آزمون سراسری. شرایط تحصیلی دوره آموزشی کاردانی پیوسته علمی کاربردی مربی کودک. دروس این دوره شامل 71 واحد دانشگاهی می باشد که 11 واحد آن دروس عمومی مصوب شورای عالی برنامه ریزی است …

برچسب‌ها:,