XABA

قانون نظام صنفی کشور آرماتور بند یا اسکلت بند ساختمان که به صورت پیمانکاری

قانون نظام صنفی کشور آرماتور بند یا اسکلت بند ساختمان که …

استعلام : با عنایت به مواد 2 و17 قانون نظام صنفی کشور آرماتور بند یا اسکلت بند ساختمان که به صورت پیمانکاری اسکلت بتنی ساختمان را اجرا می‌نماید فرد صنفی محسوب می گردد یا خیر؟

مرکز پژوهشها – قانون نظام صنفی کشور

قانون نظام صنفی کشور. ‌فصل اول – تعاریف. ‌ماده 1 – نظام صنفی: قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به. سازمان،‌وظایف،‌اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق این قانون. تعیین‌می‌کند …

قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382 – متن منقح – محصولات کتاب …

قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382 – متن منقح در این سامانه، به گونه ای اجرا شده است که ارتباط مستقیم و متقابل بین قوانین موضوعه بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق …

نمونه قرارداد پیمانکاری آرماتوربندی ساختمان

16/06/2021 · 12. 6 پیمانکار مسئولیت مطلق ناشی از منع قانونی کار کردن افراد غیر مجاز از جمله افراد مشمول نظام وظیفه، اتباع بیگانه بدون مجوز کار یا افرادی که به هر نحوی از کار کردن محروم می باشند، را دارد و …

مجله بازار سفید | نمونه قرارداد اسکلت بندی بتنی ساختمان

10-3- در صورت انتقال قرارداد یا واگذاری آن به اشخاص دیگر کارفرما می تواند قرارداد را فسخ نماید . 10-4- در صورت تاخیر بیش از یک هفته در شروع به کار قرارداد کارفرما می تواند قرارداد را فسخ نماید.

کارشناس رسمی دادگستری – مبحث 12 مقررات ملی ساختمان و …

این کارشناس مسکن در ادامه به تعریف کارگاه ساختمانی اشاره کرد و افزود: کارگاه ساختمانی محلی است که یک یا تعدادی از عملیات ساختمانی در آن انجام می‌شود و همچنین در صورت استفاده از معابر مجاور …

انعقاد پیمان‌های ساختمانی به صورت سرجمع | حقوق احداث

در صورتی ‌که‌ دستگاه‌های اجرایی در اجرای کارهای ساختمانی تصمیم به استفاده از روش طرح و ساخت (EPC) داشته باشند، می‌توانند با استفاده از ضوابط مربوط در این بخش‌نامه برای اخذ قیمت به صورت سرجمع …

نمونه قرارداد پیمانکاری اجرای فونداسیون و اسکلت بتنی و سقف

20/06/2021 · دانلود رایگان متن کامل (ویرایش شده در سال ۱۳۹۸) فرم خام نمونه قرارداد پیمانکاری/با محوریت اجرای فونداسیون و اسکلت بتنی و سقف در دو فرمت word و PDF ورد پی دی اف

ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا (مبحث 12 مقررات ملی ساختمان …

01/11/2018 · ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا (مبحث 12 مقررات ملی ساختمان) این کتاب شامل حداقل ضوابط و مقررات به منظور تأمين ایمنی، بهداشت و حفظ محيط زيست در هنگام اجرای عمليات ساختمانی است

مراحل صدور پروانه ساختمان روستایی توسط دهیاریها – حقوق ساخت

03/11/2017 · در هر مرحله ای از دریافت پروانه ساختمان که هستید راهنمای گام به گام برای دریافت پروانه ساختمان را مطالعه فرمایید. شما با مطالعه این راهنما از مراجعات غیر ضروری اجتناب کرده، مطمئن میشوید که مراحل قبلی را به درستی پیموده …

روشک یفنص ماظن نوناق

روشک یفنص ماظن نوناق روشک یفنص ماظن نوناق فیراعت – لوا لصف هب طوبرم روما هک تسا یتاررقم و دعاوق :یفنص ماظن – 1 هدام

سقوط متفاوت کارگران ساختمانی

کارگران ساختمانی رکن مهم سازندگی کشور هستند و با توجه به اهمیت جایگاه و مرتبط کارگران‌‌، آن چنان که باید به این قشر زحمتکش توجه نمی‌شود و امروز در حالی برخی از مدیران، بی‌توجهی به کارگر را در روز جهانی کارگر، جشن می …

نمونه قرارداد نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی | کارشناس …

مجری نماینده فنی صاحب کار در اجرای ساختمان بوده و پاسخگوی تمامی مراحل اجرای کار به ناظر یا ناظران و دیگر مراجع کنترل ساختمان می باشد ، طبق بند 7-1-4- فصل سوم ، رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و …

قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم (مصوب 31/4/1394 مجلس …

22/08/2015 · چاپ. قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم (مصوب 31/4/1394 مجلس شورای اسلامی) ماده واحده – قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی به شرح بندهای زیر اصلاح می‌شود: بند ۱- متن زیر به …

نمونه قرارداد اسکلت بتنی

در صورتی که هرچند حجم ستون ها به نسبت به سازه های فولادی افزایش یافته اما مقاومت سازه بتنی بیش از مقاومت سازه فولادی می شود . … ( طبق مفاد شیوه نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی ساختمان )ماده 2- مبلغ …

بایگانی‌های مهندس ناظر – دایره المعارف حقوق مهندسی ایران

( جلسه نود و چهارم کانال حقوق مهندسی – بخش دوم ) در اینجا به ماده ۶۹۱ قانون مدنی که می فرماید : ضَمان ما لَم یَجِب باطل است. می پردازیم، یعنی “ضمانت دَینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده باشد باطل است”.

مراحل اجرای تاسیسات مکانیکی

در این صورت در تعیین ظرفیت دستگاهها ضرایب خاصی اعمال می شود.9- فضا های قابل دسترس:تعیین فضاهای قابل استفاده جهت عبور کانال ها، لوله ها (شامل سقف های کاذب و داکت ها)، نصب موتور خانه، نصب …

بایگانی‌های مهندس محاسب – دایره المعارف حقوق مهندسی ایران

جلسه نود و دوم کانال حقوق مهندسی – بخش اول ماده ۳۳۹ قانون مجازات اسلامی قدیم می فرماید: “هر کسی در معبر عام که شامل ،شارع عام، خیابان و کوچه میشود ؛ چاهی بکند ،یا سنگ یا مانع و یا چیزی را بر سر راه عابران بیندازد و موجب…

متن کامل قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور

16/05/2011 · متن کامل این قانون مشتمل بر ماده واحده و ۱۳۶ بند و ۶۶ جزء و ۱۶ تبصره به این شرح است: ماده واحده – بودجه سال۱۳۹۰ کل کشور از حیث منابع بالغ بر پنج میلیون و هشتاد و سه هزار و نهصدوسی و هشت میلیارد و …

تعیین فوق‌العاده و یک طبقه شغلی بالاتر برای کارکنان شاغل …

16/02/2020 · 2- حسب مفاد بند (ج) ماده صدرالاشاره، از سال دوم اجرای قانون برنامه ششم توسعه کشور، طبق مصوبه مورخ 15/11/1397 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی نسبت به اعطای یک طبقه شغلی به کلیه شاغلان رسمی و …

نمونه قرارداد فونداسیون

۷-۹- پیمانکار مسئولیت کامل ناشی از منع قانونی کار کردن افراد مشمول نظام وظیفه و اتباع بیگانه خارجی (افغانی) بدون مجوز یا افرادی که را که به نحوی از حق کارکردن محروم هستند را دارد و کارفرما فرض …

كچِٳ ی٬ڄٓ ٽا٠ڃ ځچڃاٯ

كچِٳ ی٬ڄٓ ٽا٠ڃ ځچڃاٯ 1392/6/12 بچٔٿ تاعلآا ڂیلؽآ ات یٿلاًا یاكچُ يټزٿ ٪یكا٤ت – ٹڅا ٺٔ٫ ڂیی٤ت ځچڃاٯ ڂیا ٮثٛ اك ی٬ڄٓ یاډـعاڅ څ ؿال٫ا ٭چٰع څ ؿڅـع ،تاكایتؽا ،٪یاٟڅ ،ځاٿماً ڈت ٙچتلٿ كچٿا ڈٳ تًا یتاكلٰٿ څ ـ٣اچٯ :ی٬ڄٓ ٽا٠ڃ – 1 ڇؿاٿ

اجاره مدرک مهندسی؟! اجازه نمی دهیم – ایسنا

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره این شائبه که برخی مهندسان مدرک خود را به شرکت‌های ارایه خدمات مهندسی اجاره می‌دهند، گفت: با الکترونیکی کردن خدمات مهندسی جلوی روزنه‌های بروز خطا از جمله اجاره دادن مدرک را می‌گیریم.

يـ٤ت تاٯاغٻا څ تاعلآا ات 1382/12/24 بچٔٿ

٩چڄٓ . ـُات ١چڃ ٲي ما ځاڃآ تيٻا٤٫ ت٤يثٛ ڈٳ ؿال٫ا ما يډڅلٷ ما تًا تكاث٣ : ٪ڄٓ )1392/06/12 يعلآا(ـ4ڇؿاٿ

accessdenied

شما مجوز ورود به اين صفحه را نداريد

قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 – مجله حقوقی …

قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم ماده واحده ـ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی به شرح بندهای زیر اصلاح می شود: بند۱ـ متن زیر به عنوان بند (۴) به ماده (۲) قانون الحاق و تبصره (۳) ماده مذکور حذف می شود:

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,