XABA

مردها را بهتر بشناسید

مردان را بهتر بشناسیم

اگر جایی قدرت مردی را نادیده بگیرید تا آن را مورد انتقاد قرار دهید مرد کلافه می شود و از شما متنفر می گردد و رشته های صمیمیت از هم گسسته می شود شما می پندارید واقعیت را می گوئید!

چگونه مردان را بهتر بشناسیم + 11 راهکار موثر | چگونه

30/08/2020 · مرد ها را حلال مشکلات بدانید و از آن ها تعریف و تمجید کنید. مرد را تایید کنید و بگویید که به او اطمینان دارید. مرد ها عاشق تشویق اند. پش فراموش نکنید که در هر مرحله آن ها را تشویق کنید.

برچسب‌ها:,