XABA

«چهارگنبد» در سکوت می‌میرد!

«چهارگنبد» در سکوت می‌میرد!

«چهارگنبد» در سکوت می‌میرد! – ابوذر خواجویی‌نسب سردی هوا که رو به کاهش می‌گذارد، شوق نفس کشیدن در هوای «چهارگنبد» برای کسانی که با این منطقه خوش آب و هوا و

همین حوالی و شانه‌ای که در یک کودک می‌میرد / نبرد با نداری …

موتوری که چرخ یک زندگی را می‌چرخاند و چرخه موتوری که هر روز به همراه صاحبش برای یک زندگی می‌چرخد و چرخی که اگر در برود چرخ یک زندگی از چرخه خارج می‌شود و رقیه هم که فرزند کوچک یک زندگی است که پدرش تنها چرخاننده آن …

سکوت شگفت انگیز بامداد…

و من اکنون در آستانه دنیایی ایستاده ام که در برابرم آن چه از آن دنیای خورشید و خاک و زندگی به چشمم آشنا می آید سکوت است و بس و جز آن هرچه می بینم غریب است.*دکتر شریعتی*

روزشمار رویدادهای کارگری در ایران – تیر 1399: انتشارات …

22/07/2020 · کارگران همچون روزهای گذشته با ایراد سخنرانی وسردادن شعارهایی ازجمله «کارگر هفت تپه ایم گرسنه ایم گرسنه»،«کارگر می میرد ذلت نمی پذیرد» و«ننگ ما ننگ ما صدا وسیمای ما» عزم راسخشان را برای دست یابی به خواسته هایشان بنمایش گذاشتند.

اخبار کارگری

این کارشناس ارشد ایمنی و بهداشت کار با بیان اینکه اگر اکسیژن محلول در خون بدن کارگر به میزان کمتر از ۵ درصد برسد در عرض ۴۰ ثانیه می‌میرد، افزود: باید دستگاه‌های صنعتی مکنده هوا، ماسک تنفسی، کپسول اکسیژن همراه …

برچسب‌ها:, , , ,