XABA

LIC IPO: دولت استانداردهای شمارش را برای شرکتهایی که بیش از 1 لیتر مخزن دارند ، آسان می کند

اطلاعات و معلومات حسابرسي گلستان محاسب

در اجرای چنین روشی، حسابداری نوعی نقشه برداری مالی است که این نقشه‌ها باید دقیق و قابل اعتماد باشند در حالی که در روش دوم هدف تدوین‌کنندگان استاندارد، آن است که چنان عمل کنند که استاندارد تدوین شده به پیامد‌های خوب اقتصادی بینجامد، یعنی چنان عمل می‌شود که استاندارد اثری …

برچسب‌ها: